AMASYA TARİHİ

Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgularına göre Amasya’da ilk yerleşme 8500 yıl öncesine dayanmaktadır.  Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellenistik – Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir.Bu dönemlerin arkeolojik yerleşim yerlerine ait kalıntılar halen mevcudiyetini korumaktadır. Amasya merkezinde pontus uygarlığı derin izler bırakmıştır.