Gümüşlü Camii

Gümüşlü Camii, Amasya’da Yavuz Selim Meydanında bulunmaktadır. Gümüşlü Camii’nin İlhanılılar döneminde yapıldığı bilinmektedir. Çatısı ahşaptan olan Camii 1326 yılında Tâceddin Mahmud Çelebi tarafından yaptırmıştır. Dönem dönem yaşanan depremlerden dolayı çeşitli tadilatlar geçirmiştir. Cami kesme taştan yapılmıştır. Cami mekanını örten kubbeyi dış etkenlerden korumak üzere üzeri bir çatı ile örtülmüştür. Caminin kuzey batı tarafında kesme taş üzerinde silindirik minaresi mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde dört satırlık yapım yazıtı göze çarpmaktadır. 1419 yılındaki depremde yıkılan ahşap caminin yerine inşa edilen 39 cami kare plânlı, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Camiye…