Amasya’da Yapılacak Şeyler.

Doğanın en canlı , en göz alıcı renkerini sergilediği , Tabiat Ana’nın adeta torpil geçtiği Amasya , sanatkarlar , bilim adamları yetiştirmiş , şehzadelerin eğitim gördüğü bir kent olmuştur. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Amasya’nın her köşesi tarih kokan sokaklarında gezinti yaparken kendinizi adeta bir masalın içerisinde hissedecekdiniz.  Tarihi 7 bin yıl öncesine kadar dayanan Amasya en eski kentlerden biridir. Bir çok krallığa başkentlik yapan bu güzel kent  defalarca yağmalanmasına ve yakılıp yıkımasına rağmen zengin tarihinin izlerini barındırmayı başarabilmiştir. 

Gümüşlü Camii

Gümüşlü Camii, Amasya’da Yavuz Selim Meydanında bulunmaktadır. Gümüşlü Camii’nin İlhanılılar döneminde yapıldığı bilinmektedir. Çatısı ahşaptan olan Camii 1326 yılında Tâceddin Mahmud Çelebi tarafından yaptırmıştır. Dönem dönem yaşanan depremlerden dolayı çeşitli tadilatlar geçirmiştir. Cami kesme taştan yapılmıştır. Cami mekanını örten kubbeyi dış etkenlerden korumak üzere üzeri bir çatı ile örtülmüştür. Caminin kuzey batı tarafında kesme taş üzerinde silindirik minaresi mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde dört satırlık yapım yazıtı göze çarpmaktadır. 1419 yılındaki depremde yıkılan ahşap caminin yerine inşa edilen 39 cami kare plânlı, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Camiye…

Şehzadelerden günümüze kalanlar

Amasya’da bugüne kadar şehzadelerden kalan hatıralar ve eserler çok azdır. Vaktiyle şehirde imarcılık adı altında yapılan uygulamalarda tarihi koruma göz ardı edildiği için aralarında şehzade hatıralarının da olduğu çok sayıda yapı yıktırılmıştır. Mezarları, türbeleri bu yıkımlardan nasibini almıştır. Günümüze kadar gelebilen sadece bir şehzade türbesi kalmıştır. Sultan Bayezid Camii’nin doğu kısmında bahçe içerisinde Şehzade Osman Türbesi’dir.