Şehzadeler Şehri Amasya

  Amasya ili 183 yıl devletin başına “Padişah” yetiştirdi.  Çok sayıda şehzade Amasya’da dünyaya geldi. İlk eğitim ve devlet yönetimini burada öğrendiler. Bir nevi devlet yönetiminde stajlarını bu topraklarda yaptılar.

Amasya’da 12 şehzade Sancakbeyi olarak görev yapmıştır. Bunlardan 6’sı padişah olarak tahta çıkmıştır.

Osmanlı şehzadelerinin ilk eğitim ve valilik yaptıkları daha sonra da devletin başına padişah olarak geçmeleri ayrı bir değer taşır. Bunun için kent “Şehzadeler Şehri” olarak anılmaktadır.     Amasya, şehzadelerden aldığı önemini 1569 yılına kadar korumuştur.

Bilim, sanat ve devlet adamlarının toplandığı yer oldu. Şehzadelerin eğitimine büyük önem veren sultanlar, zamanın en bilgili lala ve hocalarını çocuklarının yetiştirilmelerinde görevlendirirlerdi. Bu sebeple yüzyıllardır pek çok kıymetli bilim adamı, sanat erbabı ve dini alanda ulema olanlar Amasya’da toplandılar. Bugünkü üniversite ayarında medreselerin, tıp fakültesi derecesinde hastanesi ile, güzel sanatların verildiği derslerle, askeri ve coğrafi açıdan stratejik konumu ile Amasya farklı bir şehir özelliğine kavuşturmuştu Bundan dolayıdır ki, Amasya başlı başına bir kültür şehri olmuştur.