Amasya Aynalı Mağara

Amasya şehir merkezine yaklaşık olarak 3,3 km uzaklıktadır. Amasya’nın Kaya mezarlarının en iyi işlenmiş ve tamamlanmış olanıdır. Dış cepheden bakıldığı zaman usta bir taş işçiliği gözlenir. Yerden dört basamakla çıkılan mezar düz bir kayaya oyulmuştur. Genişliği 9,8 metre yüksekliği 13 metre’dir. Mağaranın dış cephe yüzeyi parlatılmıştır. Buraya Aynalı Mağara denmesinin nedeni de, güneş vurduğu zaman mağaranın tüm cephesinin parlamasıdır. M.Ö. 2. yy da Helenistik çağda Amasya’da yaşamış Mitra Rahibi TES’in anıtsal mezarıdır. Mağaranın içinin çok geniş olması ve duvarlarda yer alan renkli resimler ve alınlığında…

Beyazıt Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kanunuyla 2012 yılı Ocak ayından itibaren Sultaniye Medresesinin içerisinde İl Halk Kütüphanesiyle birlikte ayrı bir kurum olarak hizmet vermeye başlayan    Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi Şehzade Ahmet tarafından  babası II. Beyazıt hayrına 1485-1486 Yılları arasında külliye ile birlikte inşa edilmiş ve Mimar Şemseddin Ahmet’e yaptırılmıştır.