Beyazıt Kütüphanesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kanunuyla 2012 yılı Ocak ayından itibaren Sultaniye Medresesinin içerisinde İl Halk Kütüphanesiyle birlikte ayrı bir kurum olarak hizmet vermeye başlayan    Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi Şehzade Ahmet tarafından  babası II. Beyazıt hayrına 1485-1486 Yılları arasında külliye ile birlikte inşa edilmiş ve Mimar Şemseddin Ahmet’e yaptırılmıştır.

Medrese-i Sultaniye adıyla da bilinmektedir. 1486 da Amasya Müftülüğü’ne tayin edilen Eski Şeyhülislam Amasyalı Cemali-zade Zenbilli Ali Efendi’nin medresenin ilk müderrisi olduğu belirtilmektedir. Giriş eyvanıyla birlikte iki eyvanlı tek katlı, revaklı avlulu medreseler şeklinde ve ‘’U’’ biçimli plana sahiptir.

Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla buraya toplanılan eserler 1950 yılına kadar hem kütüphane hem müze olarak kullanılmış ve bu tarihten sonra kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphane arşivinde 2551 yazma eser ve 11137 basma eser bulunmaktadır.

Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü 2014 yılı boyunca geçici hizmet binası olarak Amasya 2. Beyazıt Külliyesi Medrese binasında  hizmet vermektedir.