Amasya Saat Kulesi

Amasya Nergis Köprüsü üzerinde 1865 yılında Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. Amasya tarih saat kulesinin ilk yapılış tarihidir. Kaidesi dörtgen prizma şeklinde ve mermerden yapılmış, gövdesi silindirik bir görünümüne sahip ve tuğladan yapılmış olan Amasya saat kulesinin üst bölümü ahşap dörtgen prizma şeklindedir. Yapımından 75 yıl sonra önemli bir deprem yaşayan Amasya saat kulesi bu depreme rağmen ayakta kalabilmiştir. Ancak 1940 yılında Hükümet Köprüsü’nün yapımına engel olduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Saat kulesi 2002 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Halifet Gazi Türbesi

Selçuklu emirlerinden  Amasya’nın Şamice Mahallesi’nde Halifet Alp İbni Tuli için 1242 yılında yaptırılmıştır. Türbenin genel olarak yapım tarihinin 1225 yılı olduğu söylense de türbenin batı duvarında taş kalıntılarının kaldığı medreseyle aynı tarihte ya da daha önce yapılmış olması gerektiği ileri sürülmektedir. Kitabesinden medresenin 1210 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbenin de bu tarihte veya daha önce yapıldığı ve Danişmend emirlerinden Halifet Gazi tarafından yaptırıldığı kabul edilir.Son yıllarda onarılan türbe, kesme taştan kare plan üzerine sekizgen cepheli kule şeklinde yapılmıştır.

Amasya Alçak Köprü

Roma döneminde, zamanın kent merkezi durumundaki kale ve çevresini Yeşilırmak’ın karşı kıyısına bağlamak üzere inşa edilmiştir Bu köprü Roma devrinde kalan tek köprü olma özeliğini taşımaktadır. Düzgün kesme taşlarla dört yüksek kemer oluşturacak şekilde inşa edilen köprünün bu yüksek ayakları zaman içinde Yeşilırmak’ın yükselen yatağına gömülmüş, kemerlerin sadece üst kısımları görünür kalmıştır. Kemerlerin üzerindeki köprü tablası da su yüzeyine yaklaştığından halk bu zamandan sonra köprüyü “Alçak Köprü” olarak adlandırmıştır. Dönemin Amasya Valisi Ziya Paşa tarafından 1865’te köprü kemerleri üzerine ayaklar inşaa edilerek günümüze kadar gelmiştir.