Amasya Şehzadeler Şehri

Amasya’ya Neden Şehzadeler Şehri denmiştir ?

Osmanlı imparatorluk yolunda ilerlerken Anadolu’da güvenliği sağlamak, Avrupa ve Balkanlara akınlar düzenlerken arkadan düşmanın saldırmasını önlemek için Konya Manisa ve Amasya’yı sancak yaptı. Sancaklara padişah oğullarını ve iyi askerlerini gönderirlerdi.  Padişah çocuklarının bir çoğu bu sancak ve serhat şehirlerinde eğitim alırlar devlet yönetimine talip olurlardı. Amasya bu konuda şanslı şehirlerden idi. Osmanlı döneminde 12 tane şehzade Amasya Sancağında “Sancak Beyi” görevini almış, bunlardan 6 tanesi de Osmanlı padişahı olmuştur. Bu kadar çok padişah yetiştiren şehrin askeri ve coğrafi açıdan stratejik konumu değerli kılmaktadır.

Zira Osmanlı’nın yükseliş döneminden itibaren tahta çıkan bütün padişahların kader çizgisi Amasya’da birleşmiştir. Yıldırım Bayezid ile başlayan bu süreç Çelebi Mehmed, II.Murat, Şehzade Alaeddin, Fatih Sultan Mehmed Han, II.Bayezid, Şehzade Ahmed, Kanuni Sultan Süleyman’ın iki şehzadesi Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezit ile bu gelenek devam ettirlimiş . Şehzadelerin sancağa gönderilme gelenekleri zayıfladığında devlet otoritesinde de zayıflamalar baş göstermiştir .Amasya’nın “Sancak”lıktan çıkarılması devletin otoritesinde bir boşluk oluşturmuş. Ve  nihayet 1567’de son defa bir şehzade Amasya’ya vali olarak atanmıştır.  Şehzade Murad (III.Murad)’ın Amasya valiliği ile bu süreç noktalanmıştır. Amasya, şehzadelerden aldığı önemini 1569 yılına kadar korumuştur.

Bu kadar tarihi bir öneme sahip Şehir hala Osmanlı havasını tenefüs etmek isteyenler için sizleri