Amasya Aynalı Mağara

Amasya şehir merkezine yaklaşık olarak 3,3 km uzaklıktadır. Amasya’nın Kaya mezarlarının en iyi işlenmiş ve tamamlanmış olanıdır. Dış cepheden bakıldığı zaman usta bir taş işçiliği gözlenir. Yerden dört basamakla çıkılan mezar düz bir kayaya oyulmuştur. Genişliği 9,8 metre yüksekliği 13 metre’dir. Mağaranın dış cephe yüzeyi parlatılmıştır. Buraya Aynalı Mağara denmesinin nedeni de, güneş vurduğu zaman mağaranın tüm cephesinin parlamasıdır. M.Ö. 2. yy da Helenistik çağda Amasya’da yaşamış Mitra Rahibi TES’in anıtsal mezarıdır. Mağaranın içinin çok geniş olması ve duvarlarda yer alan renkli resimler ve alınlığında yazan “Büyük Rahip Tes” yazısı bu düşünceyi destekler. Hz. İsa’nın on iki havarisinden birinin, Hristiyanlığı bu mağarada yaydığı da rivayet edilir.