Hazeranlar Konağı Müze Ev

Hazeranlar Konağı Müze Ev, Amasya’da, 19.yy. yaşantısını yansıtan günlük eşyaların sergilendiği bir müzedir. Müze’de 355 civarında Etnoğrafik eser yer almaktadır. Amasya Defterdarı Hasan Talat Efendi tarafından 1865 yılında yaptırılmıştır. Konak, adını burada uzun süre oturan Hezeran Hanım’dan almaktadır. Hazeranlar Konağı, dört eyvanlı, orta sofalı planı ile Osmanlı Dönemi yöresel sivil mimari eserlerin özelliklerini yansıtan en güzel yapılardan biridir. Antik dönem sur duvarları üzerine, bodrum üzeri, iki katlı ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olarak yapılmıştır. Konak, haremlik ve selamlık olarak iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Dört eyvanlı,…

Gümüşlü Camii

Gümüşlü Camii, Amasya’da Yavuz Selim Meydanında bulunmaktadır. Gümüşlü Camii’nin İlhanılılar döneminde yapıldığı bilinmektedir. Çatısı ahşaptan olan Camii 1326 yılında Tâceddin Mahmud Çelebi tarafından yaptırmıştır. Dönem dönem yaşanan depremlerden dolayı çeşitli tadilatlar geçirmiştir. Cami kesme taştan yapılmıştır. Cami mekanını örten kubbeyi dış etkenlerden korumak üzere üzeri bir çatı ile örtülmüştür. Caminin kuzey batı tarafında kesme taş üzerinde silindirik minaresi mevcuttur. Giriş kapısı üzerinde dört satırlık yapım yazıtı göze çarpmaktadır. 1419 yılındaki depremde yıkılan ahşap caminin yerine inşa edilen 39 cami kare plânlı, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Camiye…